Naloxonprojekt

Siden januar 2010 har Sundhedsrummet dannet rammen om et projekt der skal afsøge mulighederne for at uddanne stofbrugere i selv at forebygge overdosisdødsfald. Projektet sker i samarbejde med Brugerforeníngen.

 

Tanken bag projektet er, at det er de enkelte brugere som oftest vil se andre brugere med overdosis og at der kan være barrierer for at brugerne selv ringer til lægeambulance - derfor skal brugeren selv være i stand til at udføre livredning og dosere antistof mod heroinoverdosis.

 

Vi har gennemført månedlige kurser siden januar og der er aktuelt uddannet 15 brugere i brugen af naloxon.

 

Der er tale om et pilotprojekt, hvor det skal undersøges om udlevering af naloxone til en gruppe stofbrugere kombineret med en forudgående og løbende undervisning, kan gennemføres praktisk, er forsvarligt og giver mening.

 

En egentlig kontrolleret undersøgelse, hvor man sammenligner effekten af undervisning i genoplivningsteknikker + naloxone med effekten af kun undervisning, vil være meget kompliceret og kostbar at gennemføre, og bør ikke iværksættes før der indhentet erfaringer med brugen af naloxone blandt en mindre gruppe stofbrugere.

 

Sundhedsrumsygeplejerske Marian lægges i aflåst sideleje mens dukken Lille Anne tager en velfortjent pause fra mund-til-mund træningen.

 

Undersøgelsesdesign

Der er tale om et mindre pilotprojekt, hvor et antal stofbrugere rekrutteres, undervises og forsynes med naloxon.

 

Projektet skal vurderes i forhold til om det er muligt
• At rekruttere mindst 25 stofafhængige med tæt kontakt til stofmiljøet på gaden til projektet
• At gennemføre et undervisningsforløb for de deltagende stofafhængige
• At fastholde interessen for projektet i mindst et år
• At få stofmisbrugerne til at melde tilbage når de har gennemført et behandlingsforløb med naloxon
• At der i løbet af et år gennemføres mindst 25 relevante genoplivningsforsøg/behandlinger med naloxon.

 

 

Praktisk gennemførelse

 

Deltagerne gennemgår et én-times kursus i basal genoplivning og administration af naloxon via en næsespray og som injektion

Samtidig samles de deltagere der tidligere har gennegået kursus med henblik på at give respons på hvordan genoplivnings"kittet" fungerer og generelt på hvordan det fungerer i dagligdagen.

 

Ved overdosis skal brugeren have ny forsyning af naloxon og i sammenhæng med dette afrapporteres til Sundhedsrummet.

 

Midtvejsrapport fra projektet foreligger til efteråret 2010

 

Ved behov for yderligere information, se RED LIV


 

Kontakt
Kontakt SundhedsTeam
Hvor går jeg hen?
Se hvor du kan gå hen og få varmen, et måltid mad og en seng at sove i
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Læs om hvad SundhedsTeam kan gøre for dig
Nyheder fra nær og fjern
Læs her
Møder og konferencer
Læs om møder i ind- og udland